Haalbaarheidsonderzoek naar gevolgen toeslagenaffaire

Bol AlgemeenBol Algemeen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de afgelopen periode vanuit verschillende departementen vragen gekregen over mogelijke gevolgen van de toeslagenaffaire. De directeur-generaal van het CBS heeft daarop besloten een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de mogelijkheden tot het uitvoeren van statistisch onderzoek.
Het ging daarbij in eerste instantie om vragen over de mogelijke gevolgen voor gedupeerde ouders én hun kinderen. In de loop van de studie is besloten om eerst te focussen op uitkomsten voor gedupeerde ouders. Dit deel van het haalbaarheidsonderzoek is nu afgerond. Het betreft een complexe haalbaarheidsstudie waarbij het CBS zich meerdere malen heeft laten adviseren door een onafhankelijke expertgroep. In een vervolgonderzoek zal worden gekeken naar de haalbaarheid van toekomstig onderzoek naar mogelijke gevolgen voor de kinderen van gedupeerde ouders.

Uit de haalbaarheidsstudie naar onderzoek over mogelijke gevolgen voor gedupeerde ouders is gebleken dat het mogelijk is om onderzoek te doen naar: huishoudinkomen, werkuren, vermogen van het huishouden, wanbetaler van de zorgverzekering, verandering van woonsituatie, baanbeëindiging, in de ziektewet raken, medicijngebruik bij psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen, gemaakte GGZ-kosten, en geregistreerd als verdachte van een misdrijf.

Voor een aantal onderzochte mogelijke gevolgen is onderzoek wellicht mogelijk, en voor een aantal mogelijke gevolgen acht het CBS onderzoek niet mogelijk. Voor de mogelijke gevolgen waarnaar (wellicht) onderzoek kan worden uitgevoerd, geeft het CBS aanbevelingen mee. Het CBS beveelt bijvoorbeeld aan om in toekomstig onderzoek een geschikte vergelijkingsgroep samen te stellen, waarmee de gedupeerdengroep vergeleken kan worden. Dit is belangrijk omdat bekend is dat dit een zeer specifieke groep betreft die zich niet goed laat vergelijken met een bredere populatie, zoals alle ouders die Kinderopvangtoeslag ontvangen.

Bol AlgemeenBol Algemeen
© 2024 alle rechten voorbehouiden. NL-NIEUWSONLINE.NL